לייעוץ ראשוני ללא עלות

   Get Free Consultation

   תשלום מס בחסר

   חמש שנים יבואן חשוף לתביעה מהמכס -תשלום מס בחסר

   הסיווג לפי מהות  פריט, אח"כ תכלית החקיקה ואח"כ ההחלטות אשר ניתנות ע"י המזכירות לענייני תעריף וסחר בארגון המכס העולמי.

    

   חוק מיסים עקיפים – מס ששולם בחסר = מכס, מס קנייה והיטלים (הגדרה סעיף 1)

   מס עקיף שלא נגבה במועד ניתן לגבותו במהלך 5 שנים (סעיף 2)

   סעיף 3 יוצר חריג לכלל בהתקיים 3 תנאים מצטברים:

   החסר לא נבע מחמת ידיעה בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה

   הנישום לא ידע ובנסיבות העניין לא היה עליו לדעת על קיומו של החסר

   הנישום מכר את הטובין בתם לב, לפני דרישת תשלום החסר במחיר שלא נכלל בו אותו חסר.

    

   דיווח של שלוח הנישום יחשב כדיווחו.

   המבחן הוא המבחן האובייקטיבי אם ידע או לא ידע.

   בפסיקה שהוכח שהיבואן מסר את כל המסמכים ולא הסתיר דבר התקיים התנאי של תום הלב של הנישום.

    

   בתנאי השני אם היה עליו לדעת ?? זה "שידע" לא "יתוגמל".. מבחן האדם הסביר ואיש המסחר ההוגן.

    

   ניתן לפנות למתן סעד הצהרתי לקביעת הסיווג

    

   מקום בו נישום מבקש להוכיח שמכר את הטובין במחיר שלא נכלל בו אותו חסר, עליו למלא טופס מיוחד

   בו הוא מצהיר אודות מכירת טובין , מחיר המכירה, אופן ניהול הספרים ואם לא עולה בבהירות אפשר לפנות לרואה החשבון ליתן חוות דעת.

    

   הקושי נעוץ באחוזי רווח שונים על דברים שונים בבית העסק.

    

   הבקשה לרשות המיסים תידון בוועדת מיסים עקיפים אזורית, אשר מאושרת ע"י ועדת מיסים עליונה,

   במידה ונדחים ע"י שתי הוועדות ניתן לפנות לבית המשפט לסעד הצהרתי בדבר עמידה בתנאי סעיף 3.

    

   מקום בו לא הוגשה הבקשה וישר פנו לבימ"ש, זה קיבל את עמדת המכס וקבע שנישום מנוע לפנות אליו בטרם מיצה את ההליך במכס.

    

   המידע הניתן במאמר זה הינו כללי ואינו מהווה חוו"ד משפטית, על המחברת לא תחול כל אחריות ישירה ואו עקיפה בגין טעות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מטעות, אין המידע שלהלן מהווה תחליף ליעוץ, כל מקרה לגופו, לקבלת יעוץ מומלץ לפנות ספציפית למקרה.

   מומלץ קורס ייחודי "שולחן עגול" באווירה אישית הכולל חמישה מפגשים קבוצתיים ומפגש יעוץ אישי אחד לכל משתתף או קורס מקוון "און ליין" למידה עצמית עם מצגות בסרטונים ידידותיים.