לייעוץ ראשוני ללא עלות

   Get Free Consultation

   אין הסכמה עם רשות המיסים

   מקום בו חולק היבואן על אופן סיווג טובין לצורך מס, הנו מסתכן בתשלום מס בחסר ובאחריות פלילית.
   בהתאם להוראות סעיף 154 לפקודת המכס ישלם את המס "אגב מחאה" ובתוך 3 חודשים יגיש תובענה להחזר המס ולסיווג נכון, על הרשימון יודפס "אגב מחאה" .
   ולא מודע היה לחסר עדיין מחוייב ב"השבה" למכס וקיבל בחלוף הזמן תביעה לתשלום נוסף = גרעון , הרי שזה יהיה תשלום מס בחסר.

   לפי חוק מיסים עקיפים- מס ששולם ב"חסר" – הוא מס עקיף שלא שולם, או שהוחזר בטעות כולו או מקצתו, דמי מכס שלא שולמו במועד ניתן לגבותם במשך 5 שנים.
   קיימים מצבים שהחוק גם מציע הקלות