חזרה לאתר אדווייס >>> טבלת מידות
חברת aDvise נוצרה כדי לסייע ליצואנים ויבואנים בישראל לייעל ולשפר את רווחיות עסקי הסחר הבינלאומי שלהם, על ידי מתן ייעוץ אישי מקצועי ושירותים בכל תחומי הענף, לרבות ניתוח היבטים משפטיים וחוקיים, חישובי מסים, ניהול משאים ומתנים, והתנהלות מול גורמים רלוונטיים בענף.


  CONTAINERS
TYPE OF CONTAINER
GENERAL USE 
SIZE 
WEIGHT
INTERNAL DIMENSIONS
DOOR OPENINGS
volume
VOL M3  Ft.3 
    Kilograms/  Lbs.  Milimeters Ft./inches    *    * 
  Feet  Max. Tara Max.
Length 
width 
Height 
width  Height 
Capacity 
      Gross Wt.    Payload                     
Dry Van/General 
Suitable for bundles, cartons, boxes, loose cargo, furnitures, etc.  20 24,000 2,200 21,800 5,902 2,350 2,392 2,341 2,280 33.2
  52,910 4,850 48,060 19'4  7'8  7'10  7'8  7'5  1,172
40
30,480 3,800 26,680 12,032 2,350 2,390 2,338 2,280 67.6
  67,200 8,380 58,820 39'5  7'8  7'10  7'8  7'5  2,387
Hight Cube 
Same as dry containers. but 1 Ft. higher
40
30,480 3,900 26,580 12,033 2,350 2,695.50 2,338 2,585 76.2  
  67,200 8,600 58,600 39'5  7'8  8'10  7'8  8'5  2,690                  
                   
Open Top 
Suitable for hight large piece cargo that cannot be loaded through container doors.  20 24,000 2,140 21,860 5,894 2,344 2,347 2,336 2,275 31.5
  52,910 4,717 48,192 19'4  7'8  7'8  7'7  7'5  1,112
           
40 30,480 3,700 26,780 12,027 2,344 2,347 2,336 2,275 67
  67,200 8,158 59,049 39'5  7'8  7'8  7'7  7'5  2,365.60
Flat 
Used for carring oversize loads.  20 25,400 3,080 22,320 5,988 2,398 2,231         
  56,000 6,790 49,210 19'7  7'10  7'7             
           
40 45,000 5,300 39,700 12,064 2,369 1,943         
  99,202 11,683 87,518 11,662 2,179                
Open Side 
 large pieces that can not be loaded through container doors.  20 25,400 2,930 22,470 5,896 2,310 2,255 2,236 1,960 31
             
  56,000 6,460 49,540 19'4  7'6  7'4  7'8  6'5  1,094.50
Reefer 
Suitable for transporting perishable cargo. 
20
25,400 2,870 22,530 5,460 2,240 2,225 2,240 2,180   
  56,000 6,330 49,670 17'10  88 87 88 85    
           
40 32,500 4,535 27,965 11,550 2,250 2,215 2,250 2,160   
  71,650 9,998 61,652 17'10  88 87 88 85    
by aDvise international trade consulting