טבלת מידות
חברת aDvise נוצרה כדי לסייע ליצואנים ויבואנים בישראל לייעל ולשפר את רווחיות עסקי הסחר הבינלאומי שלהם, על ידי מתן ייעוץ אישי מקצועי ושירותים בכל תחומי הענף, לרבות ניתוח היבטים משפטיים וחוקיים, חישובי מסים, ניהול משאים ומתנים, והתנהלות מול גורמים רלוונטיים בענף.


לחץ על התמונה להגדלה* לא תחול על הכותב אחריות ישירה או עקיפה בגין טעות או נזק כתוצאה משימוש במידע זה שמטרתו להקל על המשתמש.

מחוייבים למצוינות.
aDvise