סדנאות בaDvise.
סדנאות ליבוא /יצוא בקבוצות וליחידים, סדנאות למנהלים, לפרטיים וליזמים, סדנאות לנשים יזמיות. סדנאות מעשיות בניהול היבוא ואו היצוא עם התאמה אישית לעסק שלך.