מונחי יסוד בסחר בינלאומי
International Commercial Terms

המונחים לקוחים מתוך כללי האינקוטרמס Incoterms ® 2010 , כפי שפורסמו ע"י לשכת המסחר הבינ"ל בפריז.
המונחים מגדירים את האחריות המוטלת על הצדדים בחוזה המכר וחוזי ההובלה והביטוח.
במרבית המדינות המונחים עדיין לא אומצו בחקיקה , אלא, כנוהג מסחרי, המקל על המשתמשים ביוצרו אחידות בהגדרות.
במידה ויש צורך בביאורים ופרשנות, מומלץ להעזר בפרסום המקורי.

  כללים לכל צורות ההובלה
 • EXW = EX WORKS לכל צורות ההובלה
  מכירה בשער המפעל. אין חובת טעינה לרכב הבא לאסוף את המטען
 • FCA = FREE CARRIER לכל צורות ההובלה
  מסירת הטובין מתבצעת עם העברתם למוביל במקום המצויין , (לדוגמא FREE CARRIER MUNCHEN)
 • CIP= CARRIAGE & INSURANCE PAID TO לכל צורות ההובלה
  עלות הטובין ביטוחם והובלתם על חשבון המוכר בכל אחד מאמצעי ההובלה עליו הסכימו הצדדים עד לנקודת מסירה מוסכמת במדינת היעד,
 • CPT=CARRIAGE PAID TO לכל צורות ההובלה
  המוכר נושא בעלויות הובלה ימית או אווירית או יבשתית עד לנקודת מסירה מוסכמת בנמל היעד.
 • DDP= DELIVERED DUTY PAID לכל צורות ההובלה
  מסירת הטובין בארץ היעד כולל שחרור מכס ותשלומי מיסי יבוא, לא כולל פריקה
 • DAT=DELIVERED AT TERMINAL לכל צורות ההובלה
  מסירת הטובין בטרמינל מוסכם בארץ היעד מוכנים לפריקה מכלי ההובלה
 • DAP=DELIVERED AT PLACE לכל צורות ההובלה
  מסירת הטובין בנקודת מסירה מוסכמת בארץ היעד לא כולל פריקה מכלי ההובלה

  כללים להובלה ימית בלבד
 • FAS = FREE ALONGSIDE SHIP להובלה ימית בלבד
  מסירת הטובין מתבצעת לאחר ביצוע עליכי מכס ביצוא, ברציף הטעינה בנמל היצוא.
 • FOB=FREE ON BOARD להובלה ימית בלבד
  מסירת הטובין מתבצעת לאחר הטעינה על אניה בנמל היצוא.
 • CFR= COST AND FREIGHT
  המוכר נושא בעלויות ההובלה הימית עד לנמל היעד כמוסכם בין הצדדים, לא כולל הוצאות פריקה/שחרור.
 • CIF=COST INSURANCE & FREIGHT להובלה ימית בלבד
  מכירת הטובין כוללת הוצאות הובלה ימית וביטוחם על חשבון המוכר לנמל היעד.

  מונחים וקיצורים שכיחים:
 • CLEAN BILL OF LADING
  הצהרת המוביל ע"ג שטר המטען שהטובין התקבלו במצב חיצוני שלם ותקין.
 • LCL=LESS CONTAINER LOAD
  המוביל מקבל מהמוכר את הטובין, מעבירם לצורך האחדה למחסן, המטען ימסר למקבל בנמל היעד לאחר ריקון המכולה והשחרור ממכס.
 • FCL=FULL CONTAINER LOAD
  המוביל מקבל מהמוכר את הטובין ממוכלים במכולה סגורה, המכולה תימסר למקבל בנמל היעד לאחר הסדרת תשלומי המכס.
 • BAF - היטל דלק, תוספת לדמי ההובלה החיוב לפי טון או מ"ק
 • Congestion - היטל צפיפות
 • W/R - היטל מלחמה, החיוב לפי טון או מ"ק
 • ETA - מועד הגעה משוער - Estimate time for arrival
 • ETD - מועד יציאה משוער - Estimate time for Departure
 • RFS - התקבל להובלה - Received for shipping
 • OVER HIGHT - מטען חריג בגובהו
 • TEU - יחידה שוות ערך למכולה "20 /"40
 • B/L - שטר מטען ימי - Bill of lading
 • FB/L - שטר מטען ימי של משלח
 • AWB - שטר מטען אוירי - Air way bill
 • 1:6 RATIO - יחס נפח ומשקל מקובל בהובלה באויר
 • C/O - תעודת מקור , מארה"ב מאפשרת פטור ממס
 • EUR-1 - תעודת מקור שוק משותף, אפט"א, טורקיה מאפשרת פטור ממכס
 • IATA - ארגון התעופה העולמי
 • DEMMURAGE - דמי השהייה בגין אחזקת המכולה
 • TRANSHIPMENT - שטעון
 • DANGEROUS GOODS - מטען המוגדר כמסוכן
 • Incoterms ® 2010 - כללי מכר שהפכו לסימן רשום

* לא תחול על הכותב אחריות ישירה או עקיפה בגין טעות או נזק כתוצאה משימוש במידע זה שמטרתו להקל על המשתמש.