מאמרים >>> סיווג המוצר

יבואן לצורך השחרור מהמכס פונה לעמיל מכס לצורך סיווג הטובין ושחרורם מהמכס.
לא תמיד סיווג המוצר הינו מלאכה פשוטה , לעיתים ישנם מוצרים מורכבים שסיווגם מורכב ולא ברור.
שאלת הסיווג של מוצר הינה מעורבת בעובדה וחוק.
עובדתית מהו המוצר ? ומהו פרט המכס אליו הוא משתייך ?עובדתית לפי מהות המוצר האם תיבת תה תסווג , כתיבה רב שימושית או, כאריזה לתה ? ארוניות עץ לרצפת הרכב כחלקי רכב המחוייבים במס קניה או כרהיטים הפטורים ממס?...

בגין חוסר האחידות שהיתה בפסיקת בית המשפט בארץ, בפס"ד מדינת ישראל נ' מירון מפעלי תעשיות גליל בע"מ, הליך שהחל בשנת 1993 נדרש בית המשפט להכריע בסוגיית סיווג טובין, האם שזיפים יסווגו כפירות מיובשים או פירות משומרים זמנית ? נקבעה ההלכה הבאה :
מקום שנדרש פרשן להכריע בשאלת סיוג טובין לצרכי מכס.
ראשית יבחן את טיבם ומהותם של הטובין, אח"כ אם יש צורך פרשני יפנו לתכלית החקיקה, בית המשפט (השופט אור) קבע פרשנות לפי שיטת שלושת השלבים :
  • טיבם מהותם, תכונותיהם של הטובין לפי השימוש בשכל ישר וחוו"ד מומחים.
  • משמעות פרט המכס לאור מטרת המחוקק ותכלית החקיקה (דילמה נוספת באיזה מחוקק? מחוקק האמנה בחו"ל בדבר השיטה המתואמת או המחוקק הישראלי של צו יבוא חופשי.) התאמת שני השלבים עובדות ופרשנות חקיקתית של פרט המכס.
במקום בו עדיין אין תשובה אחת נבדוק את ההתיחסות והסיווג במקורות נוספים :
לדוגמא בהחלטות אשר ניתנות ע"י המזכירות לעיניני תעריף וסחר בארגון המכס העולמי בתשובה לשאלות של החברות באירגון. (השאלה מה יהיה כוחן של ההחלטות הללו בישראל ? אך גם אם כוחן לא יהיה מוחלט, עשוי לשמש כתמיכה נוספת לגרסת היבואן )

2 כללים פרשניים נוספים :
    הנחיות פנימיות לסיווג של אגף המכס והמע"מ בישראל (עקרונות עבודה), סיווג טובין ע"י רשויות האיחוד האירופי בטופס BTI - BINDING TARIFF INFORMATION
ה- BTI יהיה תקף בכל מדינות האיחוד האירופי ויחייב את המכס רק כלפי מגיש הבקשה ותקף ל-6 חודשים מיום פרסומו.

אין הסכמה עם רשות המיסים
מקום בו חולק היבואן על אופן סיווג טובין לצורך מס, הנו מסתכן בתשלום מס בחסר ובאחריות פלילית.
בהתאם להוראות סעיף 154 לפקודת המכס ישלם את המס "אגב מחאה" ובתוך 3 חודשים יגיש תובענה להחזר המס ולסיווג נכון, על הרשימון יודפס "אגב מחאה" . ולא מודע היה לחסר עדיין מחוייב ב"השבה" למכס וקיבל בחלוף הזמן תביעה לתשלום נוסף = גרעון, הרי שזה יהיה תשלום מס בחסר.

לפי חוק מיסים עקיפים- מס ששולם ב"חסר" – הוא מס עקיף שלא שולם, או שהוחזר בטעות כולו או מקצתו, דמי מכס שלא שולמו במועד ניתן לגבותם במשך 5 שנים. קיימים מצבים שהחוק כן מציע הקלות.

המידע הניתן בכתבה זו הינו מידע כללי ואינו מהווה חוו"ד משפטית , לקבלת יעוץ מומלץ לפנות לעורך דין.