מאמרים >>> הערך למכס - מה נכלל תחת הערך לצרכי מכס?

מיסוי יגבה מהמחיר שיש לשלם בעד הטובין בעת מכירה לצורך יצוא

ערך המוצר (ילקחו בחשבון יחסים מיוחדים בין היצואן והיבואן)
הוצאות אריזה
הוצאות הובלה לנמל
הוצאות טעינה בנמל
הוצאות אחסנה
הוצאות עמיל המכס ביצוא
הובלה ימית / אוירית / משולבת
ביטוח
מיסי נמל בישראל
היטלי הובלה שבתוקף